Man brukar säga att man inte kan äta kakan och ha den kvar, men det tycker jag är trångsynt bakåtsträvande. Det är klart att vi skall sikta på allt! Det kallas visioner! Tänk vilken kul vision för ett livsmedelsföretag: ”XX skall skapa kakor som man kan både äta och ha kvar”.

Jag vill återkomma till det fantastiska organisationssystem som vi har på jobbet: ”Platta pyramider”. Det är i sanning ett system för att äta kakan och ha den kvar, eller för att kombinera det bästa från två paradigm som egentligen borde stå i varandras motsats.

Enklast kan man exemplifiera det med att kaffet och diskmaskinen:

Platt organisation: Ingen kommer undan det – alla måste ibland hämta kaffet, lasta ur diskmaskinen etc. Vi har till och med en kommitté som månadsvis går igenom övervakningsfilmerna i köket för att kontrollera att ingen tar för mycket eller för lite ansvar.

Traditionell ledarstruktur: En bestämmer vilket kaffe det skall vara och delegerar arbetet att köpa kaffe, ladda kaffebryggaren och lasta ur diskmaskinen.

Platt pyramid: Det geniala! Hos oss roterar vi vem som bestämmer vilket kaffe vi skall ha och vem som skall sköta kaffebryggare och diskmaskin. Till exempel var det jag som bestämde förra veckan för vårt departement och då bestämde jag att Nina skulle göra det. Nästa vecka är det just Nina som bestämmer och jag tror att hon kommer att bestämma att jag skall göra det då. Jättebra system verkligen där man får pröva på att både vara i rollen som ledare och att följa andras direktiv.