Undrar om el-chockerna har satt ännu mer fart på tankarna. Tycker att jag bubblar av kreativitet! Här är nästa idé:

Fler som stör sig på uppbrända tändstickor?

Lägga tillbaka den i asken? Men tänk om den inte svalnat helt och sätter eld på de andra i asken. Och sedan tror man att asken är full, fast egentligen ligger det bara utbrända stickor kvar.

Lägga den i soporna? Samma problem om den fortfarande glöder. Och så bidrar det till sopberget.

Spola av den under kranen och sedan slänga den? Sopberget igen och dessutom slänger man ju med lite vatten i skräpet då och det är ju knäppt.

Lösningen? En tändsticka som brinner upp helt och hållet, verkligen bara blir gas eller rök.

Nu vet jag inte riktigt hur det skall gå till, men kan vi bygga en iPad så måste vi ju kunna bygga en tändsticka som brinner upp helt. Som jag ser är uppfinnarens roll att identifiera problem och tänka ut hur en lösning borde vara. Sedan är det ingenjörernas uppgift att faktiskt konstruera en lösning.

Memo to self: Fråga någon på Department of Usability om de vet någon som kan hjälpa.